Zlacení galvanické - BIPI  s.r.o.

Princip galvanického pokovování

Použití

Galvanické zinkovny jsou v České Republice vidět na každém kroku. Zinkování kovových plechů a konstrukcí galvanickým procesem je standardní a kvalitní ochranoz před povětrnostními vlivy. Zlacení a provozy kde se provádí galvanické zlacení naproti tomu nejsou vidět moc často. Zájemců o zlacení galvanickou cestou je logicky daleko méně než možností a příležitostí na zinkování.

Nicméně technické a fyzikální principy (fyziukálně-chemické) jsou stejné, ať se jedná o zlato, stříbro, měď nebo zinek.

Fyzikální princip

Galvanické pokovování je fyzikální proces, který se průmyslově využívá, kdy se ionty kovu v roztoku pohybují v elektrickém poli cíleně za tím účelem, aby vytvořily kovovou vrstvičku na jedné z elektrod - obvykle na katodě. Pro galvanické procesy je nezbytné použít stejnosměrný elektrický proud. V galvanizační vaně (nějaká nádoba) se rozpustí sloučenina daného kovu a umístí se do ní elektrody. Kationty příslušného kovu se na katodě usazují z roztoku a potahují vodivý předmět tenkou vrstvou kovového materiálu.

Galvanické pokovování se užívá v průmyslu pro vytvoření kovové vrstvy s požadovanými vlastnosti (odolná vrstva proti otěru a obrusu, vrstva odolná proti korozi, vrstva která má dostatečnou kluzkost, estetické vlastnosti). Galvanickou metodu lze použít i pro zvětšení příliš malých předmětů.

Stránky v této sekci


nahoru
© 2013 Pavel Müller | Galvanické zlacení a stříbření předmětů na zakázku